PANM 14
Programy a algoritmy numerické matematiky 14

1. - 6. června 2008
Dolní Maxov


Sborník příspěvků ke stažení:

Sborník příspěvků:
Pro přípravu příspěvku v systému LaTeX2e budete potřebovat následující soubory:

Termín pro odevzdání příspěvků: 15. 9. 2008

Příspěvky budou publikovány (výhradně v anglickém jazyce) v tradičním recenzovaném sborníku opatřeném ISBN.
Doporučujeme účastníkům semináře, aby uvážili možnost publikace rozšířených verzí svých příspěvků v časopise Applications of Mathematics, který byl nedávno zařazen mezi impaktované časopisy. Thomson/ISI zveřejní jeho impakt faktor vypočtený za období 2007-8 v polovině roku 2009. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením. Členové organizačního výboru rádi s účastníky na místě prodiskutují vhodnost jejich příspěvků pro uvedený časopis.

Přednesené prezentace:
Ke stažení - ZDE.

Materiály semináře:
Kniha abstraktůseznam účastníkůprogrampokyny pro autory

Zaměření a cíle semináře:
Problematika metod numerické matematiky, především
 • praktické i teoretické aspekty numerických metod
 • algoritmizace a počítačová realizace numerických metod
 • numerické modelování
 • paralelní výpočty
Vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol jsou vítána.
Zvané přednášky:
 • Marek Brandner
  Numerické modelování říčních toků (numerická schémata pro jeden typ nekonzervativních systémů) Abstrakt
 • Pavel Burda
  Konečně-prvkové modelování v proudění nestlačitelné tekutiny Abstrakt
 • Václav Kučera
  The numerical solution of compressible flows in time dependent domains Abstrakt
 • Eduard Rohan
  Multiscale modelling of strongly heterogeneous media with applications in acoustics and fluid diffusion Abstrakt
 • Pavel Šolín
  Automatic adaptivity for evolutionary problems based on the Rothe's method Abstrakt
 • Jiří Vala
  Modelování vícesložkové difuzní fázové transformace v pevných látkách Abstrakt
 • Jan Zítko
  The transformation of the Sylvester matrix and the calculation of the GCD of two inexact polynomials Abstrakt
Program:
Orientační program - PDF.
Pokud by vám zařazení vašeho příspěvku ze závažných důvodů nevyhovovalo, kontaktujte prosím neprodleně organizační výbor.
Příjezd účastníků v neděli 1. 6. odpoledne, zahájení semináře po večeři. Jednání semináře od pondělí 2. 6. do pátku 6. 6. Do programu budou zařazeny delší zvané přednášky (60 min. včetně diskuse) a krátká sdělení (30 min. včetně diskuse). K dispozici bude počítač s dataprojektorem, zpětný projektor a flipchart. Jazykem konference bude čeština, případně slovenština.
Abstrakty:
Kniha abstraktů.  Seznam.
Informace o platbě:
účastnický poplatek: 5000,- Kč (studenti 4000,- Kč)
číslo účtu: 69623011/0710 (ČNB, Praha 1)
variabilní symbol: 8202xx, kde xx je Vaše registrační číslo uvedené v seznamu účastníků
splatnost: 30.4.2008
Účastnický poplatek sestává z vložného 2500,- Kč (studenti 1500,- Kč) a z poplatku za ubytování 2500,- Kč. Účastnický poplatek zahrnuje 19% DPH.
První oznámení - PDF
Seznam účastníků:
PDFseznam s registračními čísly
Místo konání a ubytování:
Hotel Maxov (http://www.hotelmaxov.cz) v Dolním Maxově (u Jablonce n. Nisou).
Informace o dopravě.
Organizační výbor:
J. Chleboun, P. Kůs, P. Přikryl, K.Segeth, T. Vejchodský
Kontaktní adresa:
e-mail: panm(zavinac)math(tecka)cas(tecka)cz
PANM 14
Tomáš Vejchodský
Matematický ústav AV ČR
Žitná 25
115 67 Praha 1
Důležité termíny:
29. 2. 2008 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
31. 3. 2008 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou definitivní údaje pro platbu
30. 4. 2008 platba ubytování a vložného (stravné se bude hradit na místě)
15. 9. 2008 zaslání příspěvku do sborníku
Odkazy na minulé semináře:
PANM 13 - na počest 80-tých narozenin prof. Ivo Babušky

Poslední aktualizace: 23.06.2008
panm(zavinac)math(tecka)cas(tecka)cz